0982 086 833  pimakietthanh@gmail.com  T2 - T7 08:00 - 18:00
HOTLINE 0982 086 833
0949 888 148
  • Sản phẩm
Bao PP: là loại bao thường dùng trong các ngành:  Phân bón, hóa...
Màng Phủ Nông Nghiệp
Hạt nhựa PE nguyên sinh được KIỆT THÀNH sử dụng để thổi các loại túi PE, túi xốp, màng...
Túi Xốp        
  Kính gửi Qúy khách hàng! Trong xu thế cạnh tranh ngày càng cao của thị trường hiện...
Bao PP: là loại bao thường dùng trong các ngành:  Phân bón, hóa chất, thực phẩm, chăn...